Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Навчально-методична діяльність кафедри деталей машин (ДМ)

Основні види навчальних занять – лекції, практичні та лабораторні заняття, курсове проектування. В складі кафедри є три навчальні лабораторії, зал для курсового проектування. Навчальні лабораторії оснащені відповідним лабораторним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін ТММ, Деталі машин та Прикладна механіка. Кількість навчальних лабораторій – 4, загальна площа яких – 241,4 м2 з вартістю лабораторного обладнання – 34089 грн. Кількість робочих місць в лабораторіях – 85. Кількість студентів, які мають заняття в лабораторіях кафедри на протязі навчального року – понад 1000. На фото показані навчальні лабораторії кафедри і зразки окремих навчальних лабораторних установок.

Належний рівень викладання дисциплін забезпечується десятками навчально-методичних розробок, інструкцій до лабораторних робіт, комплексом програм автоматизованого розрахунку деталей машин. В 1993 р. на кафедрі підготовлено перший у післявоєнні роки україномовний оригінальний підручник «Основи конструювання та розрахунок деталей машин» (автор — зав. каф. В.Т.Павлище), який з успіхом використовується у навчальному процесі у всіх вищих закладах освіти України.

На даний час викладачами кафедри підготовлено для навчального процесу:

  • «Деталі машин. Конспект лекцій для дистанційного навчання» (автори — проф. Малащенко В.О., доц.. Сологуб Б.В.);
  • «Деталі машин. Підручник з грифом МОН України» (автор — проф. Малащенко В.О.); «Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунку» (автор — проф. Малащенко В.О.);
  • «Деталі машин. Курсове проектування. Навч. посібник з грифом МОН України» (автори — проф. Малащенко В.О. і доц. Янків В.В.);
  • «Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів. Навч. посібник з грифом МОН України» (автори — проф. Малащенко В.О. і доц. Янків В.В.);
  • «Графічні розрахунки деталей машин. Навч. посібник з грифом МОН України» (автори — проф. Малащенко В.О., доц. Стрілець В.М., асп. Стрілець О.Р.), Оптимізація та надійність об’єктів проектування: Навч. посібник. (автори: В.Т.Павлище, В.М.Гелетій.).

Всі викладачі кафедри активно працюють над розробленням матеріалів з методичного забезпечення навчального процесу. Розроблено та опубліковано необхідні методичні вказівки з всіх читаючих дисциплін кафедри. ( на фото основні підручники і навчальні посібники викладачів кафедри)


Викладачі кафедри мають досвід викладацької роботи у зарубіжних країнах французькою мовою. На даний час доц. Гелетій В.М. і к.т.н. Ланець О.В. проводять підготовку для читання студентам – іноземцям ТММ і ДМ англійською мовою.