Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри економіки підприємства та інвестицій

Кафедра економіки підприємства та інвестицій заснована у 1970 році і у різні періоди мала такі назви:

1970 — 1995 рр. — кафедра економіки і організації будівництва;

1995 — 2003 рр. — кафедра економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості;

2003 р. — д.ч. — кафедра економіки підприємства та інвестицій.

Кафедру очолює Козик Василь Васильович, кандидат економічних наук, професор.

Заснована в 1970 році як кафедра економіки та організації будівництва для випуску інженерів-економістів за спеціальністю “Економіка та організація будівництва” і підготовки студентів архітектурного, інженерно-будівельного та теплотехнічного факультетів. Складовою частиною кафедри стала територіальна науково-дослідна лабораторія (ТНДЛ-52), створена для дослідження проблем технології та організації будівництва й підвищення ефективності будівельного виробництва. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент С. Г. Васильєв (з 1986 р. — доктор технічних наук, професор). Разом з ним першими викладачами кафедри були: доцент О. Ю. Голіков, старші викладачі В. І. Бардин, Я. Г. Калиняк, А. Й. Рудков та асистенти В. О. Ламотько і Є. І. Полішко.

З 1983 р. до листопада 1996 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент С. І. Процик (з 1995 р. — доктор економічних наук, професор).

У 1996 р. відповідно до тенденцій, що склалися в економіці та освіті, кафедра змінила свою назву і стала називатися кафедрою економіки й менеджменту інвестицій і нерухомості. Суттєві зміни навчальних програм та напрямів наукових досліджень відбувалися за активної участі завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора С. І. Процика.

З листопада 1996 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, професор В. В. Козик.

З вересня 2002 року підрозділ перейменовано на кафедру економіки підприємства та інвестицій.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” спеціальності “Економіка підприємства”.

Підготовка магістрів здійснюється за трьома магістерськими програмами:
-8.03050401 (01) — економіка підприємств реального інвестування;
-8.03050401 (02) — економіка підприємств інвестиційної інфраструктури;
-8.03050401 (03) — управління економічним розвитком підприємства.

Випускники кафедри можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їхніх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв’язку, фінансів та інвестицій; на підприємствах, в організаціях та установах, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств.

Станом на 2012 рік на кафедрі працює 45 викладачів: завідувач кафедри кандидат економічних наук, професор В.В.Козик, доктор економічних наук, професор Ю. І. Стадницький, доктор економічних наук, професор І. Б. Скворцов, кандидати наук, доценти — М. І. Клімковський, А. С. Гавриляк, В. І. Довбенко. О. Ю. Ємельянов, В. П. Кічор, І. З. Крет, Т. Т. Макаревич, Я. В. Воловець, І. М. Кривцун, В. М. Мельник, Н. Є. Селюченко, Т. Б. Данилович, В. П. Манзій, О. Я. Шийко, С. Й. Воробець, О. В. Музиченко-Козловська, О. Б. Мрихіна, І. М. Дашко, О. Я. Загорецька; кандидати наук, старші викладачі — В. В. Воцеховська, О. Я. Колещук, А. В. Симак; старші викладачі — А. Л. Висоцький, І. Є. Тимчишин, Л. І. Ріжко, А. Р. Стояновський; кандидати наук, асистенти — А. В. Кравець, І. М. Польова; асистенти — І. М. Винник, О. І. Гудзь, Н. Я. Яневич, Я. В. Юхман, Т. О. Петрушка, О. Л. Мищишин, В. А. Гришко, Н. Ю. Мирощенко, В. П. Залуцький, Я. В. Кудря, А. М. Біляк, Л. І. Данчак, Л. І. Лесик, Л. А. Плукар.