Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

День відкритих дверей в інституті права та психології

Шановні випускники!

Навчально-науковий інститут права та психології

Національного університету «Львівська політехніка» запрошує всіх Вас,

хто мріє навчатись правознавству, психології та журналістиці, ознайомитися з

умовами вступу та перевагами навчання в інституті на

«День відкритих дверей"
що відбудеться 20 листопада 2015 року о 14.00 год.
за адресою:
місто Львів, вул. Князя Романа, 1/3 (третій поверх).

Інститут готує фахівців за рахунок видатків державних та місцевих бюджетів та коштів фізичних та юридичних осіб:

 • Бакалавр денна та заочна форма навчання (за спеціальностями «Правознавство», «Журналістика», «Психологія», «Професійна освіта за спеціалізаціями»);
 • Магістр денна та заочна форма навчання (за спеціальностями «Правознавство», «Журналістика», «Психологія», «Управління навчальними закладами», «Судова експертиза»).

Чому престижно навчатись в Навчально-науковому інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка»?

 • Оплата за надання освітніх послуг на контрактній основі доступна для всіх громадян.
 • - В інституті збільшено ліцензійний обсяг підготовки фахівців за напрямами «Правознавство», «Психологія», що дало змогу зарахувати на навчання більший відсоток бажаючих.
 • - Потужний кадровий потенціал Навчально-наукового інституту права та психології (21 доктор наук, 70 кандидатів наук) сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.
 • Студенти мають можливість переводу з напряму на напрям.
 • Здобуття другої вищої освіти з 2-го курсу навчання без вступних випробовувань.
 • Зарахування на 2-ий та 3-ій курс навчання після закінчення коледжів на всі напрями навчання.
 • Студенти, які здобувають фах журналіста, мають змогу практично засвоювати навчальний матеріал на базі новоствореного навчально-практичного Центру медійних технологій Навчально-наукового інституту права та психології, до навчального процесу залучені відомі журналісти-практики Львівського телерадіомовлення, що сприяє майбутньому працевлаштуванню найкращих студентів.
 • Студенти мають змогу одночасно отримати фах педагога, що дає можливість займатися викладацькою діяльністю.
 • Розробляються правила навчання на поліграфі для майбутніх судових експертів.
 • Для успішного працевлаштування магістрам впроваджено вузькі спеціалізації у галузях: судочинства та державного управління; слідчої діяльності; адвокатської діяльності; нотаріальної діяльності; фінансової діяльності; правоохоронної діяльності; адміністративно-правової діяльності; цивільно-правової діяльності та у сфері місцевого самоврядування.
 • Після успішного завершення навчання, всі бажаючі мають можливість вступити до аспірантури, що відкрита в інституті та здобути науковий ступінь кандидата наук.
 • Студенти та аспіранти інституту користуються бібліотечним фондом Національного університету «Львівська політехніка», відвідують спортивні секції, користуються студентською поліклінікою, відпочивають на відпочинкових базах, що знаходяться на Чорному морі та в Карпатах.
 • Іногороднім студентам надається можливість проживання в гуртожитках Студентського містечка Національного університету «Львівська політехніка».
 • Інститут підтримує та розвиває міжнародну співпрацю з провідними вищими навчальними закладами Європи.