Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

День знайомства з ІІМТ, ІМФН, ІКНІ, ІДН, ІПДО та ІНПП Львівської політехніки