Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Всеукраїнська конференція «Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса)»

Date: 
29 Січень 2016, 09:00 - 17:00

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
9 грудня 1915 року пішов з життя відомий вчений, кримінолог та криміналіст Ганс Гросс. На вшанування його пам’яті, запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса)», яка відбудеться 29 січня 2016 року у Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Ганс Гросс як історична постать.
2. Правова спадщина Ганса Гросса та її вплив на розвиток юридичної науки.
3. Актуальні питання кримінального права.
4. Актуальні питання кримінології.
5. Актуальні питання кримінально-виконавчого права.
6. Актуальні питання кримінального процесу.
7. Актуальні питання криміналістики.
8. Актуальні питання судової експертизи.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька.

Форма участі: заочна.

Для участі в конференції Вам необхідно до 01 січня 2016 року на електронну адресу оргкомітету konferenciyaatmeta [dot] ua направити заповнену реєстраційну форму та тези доповіді. Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов’язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Kohut_Petro.doc).
Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
Структура заголовку доповіді: прізвище, ім’я та по батькові (повністю); посада та місце роботи (повністю); науковий ступінь, вчене звання (повністю); назва доповіді.
Далі йде текст доповіді, вирівняний за шириною, з абзацним відступом 1,25 см.
Термінологія та основні положення тез доповіді у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Організаційний комітет залишає за собою право редагування або відхилення матеріалів, які виконані та оформлені з відхиленням від зазначених вище вимог.
Роботи, надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються.


Примітка:

Одержання доповіді та заявки не участь після обробки оргкомітетом обов’язково підтверджується нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.
У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звертатися до Оргкомітету.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Когут Петро Степанович,
професор кафедри кримінального процесу юридичного факультету Національного університету права та економіки, доктор юридичних наук, професор

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді …].
Використані джерела:
1. Кримінальний процес України / За ред. проф. В.С. Канціра / В. Ортинський, В. Канцір, М. Олашин та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 356 с.

Матеріали конференції планується видати протягом місяця з дня проведення конференції. Розсилка збірників матеріалів конференції Оргкомітетом здійснюється лише за попереднім замовленням учасників та за їх кошт.


ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса)»
(м. Львів, 29 січня 2016 року)

Прізвище _______________________________
Ім’я, по батькові __________________________
Науковий ступінь ________________________
Вчене звання ____________________________
Посада та місце праці, навчання (повна назва організації) ______________________ _____________________________________________________________________________
Телефони для контактів _____________________
Е-mail ____________________________________
Тема виступу ______________________________
Тематичний напрям (секція) _________________
Прошу надіслати збірник матеріалів конференції на адресу _______________________________________________________________________________

Координати оргкомітету
Кафедра кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
вул. Князя Романа 1/3,
м. Львів, 79000
e-mail: konferenciyaatmeta [dot] ua

Контактні особи:

Ортинський Володимир Львович –
директор Інституту права та психології, голова оргкомітету
тел. +380 50 673 94 72

Гумін Олексій Михайлович –
завідувач кафедри кримінального права і процесу, заступник голови оргкомітету
тел. +380 67 281 11 83

Марисюк Костянтин Богданович –
професор кафедри кримінального права і процесу, член оргкомітету
тел. +380 50 504 49 65

Цилюрик Інна Ігорівна – відповідальний секретар оргкомітету
тел. +380 67 314 69 46