Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.02

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.09.01 Електричні машини й апарати
  • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
  • 05.09.05 Теоретична електротехніка
  • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

Голова СВР:д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Маляр Василь Сафронович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Коруд Василь Іванович.

Термін повноважень ради: 04.07.2013-04.07.2016

Назва дисертаційної роботи: Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів