Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.03

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
  • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Голова СВР: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Заступникк голови: д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Вчений секретар: к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович

Термін повноважень ради: 04.07.2013 - 04.07.2016

Назва дисертаційної роботи: Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства
Назва дисертаційної роботи: Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук
Назва дисертаційної роботи: Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства
Назва дисертаційної роботи: Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах
Назва дисертаційної роботи: Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Назва дисертаційної роботи: Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства