Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.03

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
  • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Голова СВР: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Заступникк голови: д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Вчений секретар: к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович

Термін повноважень ради: 04.07.2013 - 04.07.2016

Назва дисертаційної роботи: Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства
Назва дисертаційної роботи: Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Назва дисертаційної роботи: Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств