Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.04

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин;
  • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
  • 05.13.07 Автоматизація процесів керування;
  • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Голова СВР: д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович

Термін повноважень ради: 09.03.2016р. - 09.03.2018р.