Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.05

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
  • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки);
  • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт;
  • 10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки).

Голова СВР: д.т.н, проф. Мандзій Богдан Андрійович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович.

Термін повноважень ради: 26.05.2014 - 26.05.2017

Назва дисертаційної роботи: Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах
Назва дисертаційної роботи: Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу
Назва дисертаційної роботи: Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою
Назва дисертаційної роботи: Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології
Назва дисертаційної роботи: Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Назва дисертаційної роботи: Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Назва дисертаційної роботи: Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик
Назва дисертаційної роботи: Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів
Назва дисертаційної роботи: Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу
Назва дисертаційної роботи: Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності