Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.06

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.02.02 Машинознавство;
  • 05.02.08 Технологія машинобудування;
  • 05.02.09 Динаміка та міцність машин.

Голова СВР: д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович

Термін повноважень ради: 01.03.2013 - 01.03.2016

Назва дисертаційної роботи: Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу
Назва дисертаційної роботи: Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори
Назва дисертаційної роботи: Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів
Назва дисертаційної роботи: Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода