Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.07

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу;
  • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів;
  • 05.17.07 Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів.

Голова СВР: д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Братичак Михайло Миколайович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Дзіняк Богдан Остапович

Термін повноважень ради: 29.12.2014 - 29.11.2016

Назва дисертаційної роботи: Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах
Назва дисертаційної роботи: Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Назва дисертаційної роботи: Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів
Назва дисертаційної роботи: Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі
Назва дисертаційної роботи: Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук
Назва дисертаційної роботи: Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу