Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.08

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин;
  • 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти.

Голова СВР: д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович

Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018

Назва дисертаційної роботи: Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку
Назва дисертаційної роботи: Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією
Назва дисертаційної роботи: Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів
Назва дисертаційної роботи: Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності
Назва дисертаційної роботи: Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем