Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.09

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології;
  • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

Голова СВР: д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович

Термін повноважень ради: 29.12.2014 - 29.12.2016

Назва дисертаційної роботи: Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії
Назва дисертаційної роботи: Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук
Назва дисертаційної роботи: Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro