Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.12

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія;
  • 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель.

Голова СВР: д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович

Термін повноважень ради: 29.12.2014-29.12.2016

Назва дисертаційної роботи: Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища
Назва дисертаційної роботи: Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів
Назва дисертаційної роботи: Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж
Назва дисертаційної роботи: Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань
Назва дисертаційної роботи: Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі