Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.13

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки);
  • 05.27.01 Твердотільна електроніка;
  • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Голова СВР: д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Вчений секретар: д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович

Термін повноважень ради: 15.04.2014 - 15.04.2017

Назва дисертаційної роботи: Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Назва дисертаційної роботи: Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Назва дисертаційної роботи: Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Назва дисертаційної роботи: Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки