Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада К 35.052.19

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
  • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
  • 12.00.12 Філософія права.

Голова СВР: д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванови
Заступникк голови: д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Вчений секретар: д.ю.н., доц. Бортник Надія Петрівна

Термін повноважень ради: 06.11.2014 - 06.11.2017

Назва дисертаційної роботи: Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект
Назва дисертаційної роботи: Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Назва дисертаційної роботи: Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи
Назва дисертаційної роботи: Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження
Назва дисертаційної роботи: Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України
Назва дисертаційної роботи: Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.)
Назва дисертаційної роботи: Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект
Назва дисертаційної роботи: Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України
Назва дисертаційної роботи: Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект
Назва дисертаційної роботи: Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки