Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада К 35.052.20

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

05.22.02 Автомобілі та трактори

Голова СВР: д.т.н., проф. Гудз Густав Степанович
Заступникк голови: д.т.н.,доц. Крайник Любомир Васильович
Вчений секретар: к.т.н., інженер Боднар Микола Федорович

Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018

Назва дисертаційної роботи: Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом