Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.21

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
  • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин.

Голова СВР: д.т.н., доцент Микийчук Микола Миколайович
Заступникк голови: д.т.н., проф. Івахів Орест Васильович
Вчений секретар: д.т.н., доц. Бубела Тетяна Зіновіївна

Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018

Назва дисертаційної роботи: Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі