Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада К 35.052.22

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
21.06.01 Екологічна безпека

Голова СВР: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
Заступникк голови: д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович
Вчений секретар: к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна

Термін повноважень ради: 13.07.2015 – 13.07.2017

Назва дисертаційної роботи: Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд
Назва дисертаційної роботи: Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод