Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада К 35.052.23

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
  • 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Голова СВР: д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Заступникк голови: д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
Вчений секретар: к.т.н. Зубач Ігор Миколайович

Термін повноважень ради: 21.12.2015 – 21.12.2018

Назва дисертаційної роботи: Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності