Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

На засіданні Вченої ради Львівської політехніки обрали директорів деяких інститутів та завідувачів кафедр

На черговому засіданні Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» серед низки розглянутих питань було і питання про вибори директорів навчально-наукових інститутів та завідувачів кафедр.

Необхідність таких довиборів продиктована тим, що чимало їх очільників перейшли на іншу роботу. Відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» директори інститутів і проректори не можуть одночасно обіймати посади завідувачів кафедр. Цим виборам передували збори трудових колективів відповідних підрозділів, на яких таємним голосуванням обирали претендентів на керівні посади.

В результатів виборів членами Вченої ради Університету обрано:

  • директором Інституту хімії та хімічних технологій – доктора хімічних наук Володимира Скороходу,
  • директором Інституту післядипломної освіти – кандидата технічних наук Віктора Яськова,
  • директором Інституту дистанційного навчання – кандидата технічних наук Дмитра Тарасова,
  • директором науково-технічної бібліотеки – Андрія Андрухіва.

Обрано також завідувачів кафедр:

  • педагогіки і соціального управління – доктора педагогічних наук Юрія Козловського,
  • цивільної безпеки – доктора технічних наук Олега Нагурського,
  • геодезії – кандидата технічних наук Сергія Перія,
  • інженерної геодезії – доктора технічних наук Анатолія Церклевича,
  • будівельних конструкцій і мостів – кандидата технічних наук Петра Холода.

Натомість із двох кандидатів на посаду завідувача кафедри транспортних технологій жоден не набрав необхідної кількості голосів.