Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри туризму

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно зареєстрованої кафедральної тематики «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій».
Протягом 2013-2015 рр. викладачами кафедри було опубліковано монографії:

  • Теребух А.А. Господарські рішення на підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] /Теребух А.А. — Львів Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 244 с.,
  • Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика. [монографія] / Тетяна Божук. — Львів : Український бестселер, 2014. — 468 с.);
  • колективні монографії: Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372 с.,
  • Просторова організація економічних систем: [монографія] — Львів: Новий Світ —2000, 2013. — 274 с.;
  • навчальні посібники: Чорненька Н.В. Індустрія туризму: навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. — К.: Атіка, 2012. — 504 с.,
  • Економіка природокористування: [навч. посіб.] / С.В. Князь, М.Т. Бець, (Г.Я. Ільницька-Гикавчук), (О.П. Макар). — Львів: ТзОВ «Ліга-прес», 2014. — 316 с.

Працівники кафедри туризму активно беруть участь у науково-технічних конференціях, які відбуваюся в Україні та за її межами (Білорусь, Польща, Швеція тощо).

Колектив кафедри виступив співорганізатором проведення 2-го та 3-ого Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 19-22 вересня 2012 р., 17-19 вересня 2014 р.