Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

V Всеукраїнська Інтернет-конференція «Правове регулювання переміщень населення»

Date: 
29 Квітень 2016, 09:00 - 18:00

Кафедра історії держави і права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі у П’ятій Всеукраїнській науково-теоретичній Інтернет-конференції «Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців тощо): історія і сучасність», яка відбудеться 29 квітня 2016 року.

Робоча мова конференції – українська. Форма участі – заочна.

Тематичні напрями роботи конференції:

  • переміщення населення: загальнотеоретичні та методологічні засади розуміння;
  • політичний (державний) фактор у переміщеннях населення: приклади з всесвітньої та вітчизняної історії;
  • історико-правові особливості переміщення населення: світовий та вітчизняний досвід;
  • правове регулювання добровільної міграції населення;
  • природа та ідеологія депортаційних акцій та трансферів населення;
  • міжнародне та національне право у питаннях захисту та підтримки біженців.

Кінцевий термін подання матеріалів – 28 квітня 2016 року.

Матеріали учасників конференції будуть опубліковані окремим збірником.

Докладніше – на сайті кафедри історії держави і права для проведення інтернет конференцій