Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 році

Приєднані файли
 1. Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 2. Додаток 2. Перелік постанов Кабінету Міністрів України щодо напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
 3. Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 4. Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра
 5. Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 6. Додаток 6. Правила прийому до аспірантури
 7. Додаток 7. Перелік секцій відповідно до спеціальностей підготовки, а також базових дисциплін і спеціальностей підготовки
 8. Додаток 8. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закла
 9. Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету у 2016 році
 10. Додаток 10. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту
 11. Додаток 11. Зміни та доповнення до Правил прийому
 12. Додаток 12. Зміни та доповнення до Правил прийому
 13. Таблиця відповідності старих напрямів та нових спеціальностей ступеня бакалавра при вступі до Національного університету «Львівська політехніка»
 14. Регламент проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками
 15. Положення про прийом на навчання за освітніми програмами підготовки спеціалістів та магістрів
 16. Положення про проведення співбесіди із вступниками до Національного університету «Львівська політехніка»
 17. Положення про апеляційну комісію Національного університету «Львівська політехніка»