Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Новітня лабораторія енергетиків: в ІЕСК готують майбутніх електромеханіків та електроенергетиків

Лабораторія низьковольтних апаратів систем розподілу та керування, створена в Інституті енергетики та систем керування, знайомить майбутніх електромеханіків та електроенергетиків з базовим набором сучасних низьковольтних апаратів.

В усіх системах виробництва та постачання електричної енергії, її розподілі між споживачами і перетворенні в інші види енергії невід’ємною складовою частиною обладнання є електричні апарати. Той, хто бував на сучасних електротехнічних виставках (у Львові зокрема) не міг не побачити, що вони становлять 30 – 40 відсотків експонованої продукції, яка, до речі, нині дуже швидко розвивається. Зокрема це стосується виробництва компактних модульних відмикачів. На часі – відмикачі, керовані диференційним струмом, що захищають людей і тварин від ураження електричним струмом, а майно – від виникнення пожеж (в Україні без ПЗВ не приймають в експлуатацію нові або реконструйовані споруди). Не менш актуальні й обмежувачі імпульсних виплесків напруги, особливо, варисторні.

Можливості електронної та мікропроцесорної техніки призвели до появи різноманітних електричних апаратів з характерними можливостями – від апаратів низької складності до потужних контролерів, що програмуються.

Щоб наблизити практичну складову до навчального процесу, було вирішено створити в ІЕСК нову лабораторію, де студенти могли б не лише робити лабораторні роботи, а й ознайомлюватися з побудовою й роботою сучасних електричних апаратів. Ініціатор її створення – доцент Михайло Хай (на світлині). Тож у співпраці з автором цієї статті, і за сприяння тодішнього директора інституту професора Ореста Лозинського вдалося створити потужну новітню лабораторію. У ній зосереджено сучасні електричні апарати, які структурно належать до низьковольтної апаратури розподілу і керування, а також комплектні пристрої та суміжне обладнання. Тут студенти ознайомлюються з відмикачами з жорсткою та налаштовувальною часо-струмовою характеристикою; вимикачами-роз’єднувачами, вимикачами-роз’єднувачами у комбінації з запобіжниками; пристроями захисного відмикання, керованим диференційним струмом; електромеханічними контакторами, напівпровідниковими контакторами та пускачами (серед яких – апарати для кіл керування: різноманітні напівпровідникові та електромеханічні реле, таймери, реле часу, реле струму, реле напруги, реле контролю навантаження двигуна, різноманітні реле контролю температури, термісторні реле, безконтактні давачі) тощо.

Вивчивши мову програмування, за допомогою таких контролерів студенти формують досить складні програми керування технологічними процесами. У лабораторії вони знайомляться та досліджують роботу суміжного обладнання: автоматизованих конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності, пристроїв та схем керування кроковими двигунами, а також пристроїв автоматичного вводу резерву.

Завдяки співпраці з постачальниками електричної апаратури й електромонтажними організаціями нам вдалося зібрати в лабораторії новітню електричну апаратуру, яку випускають такі зарубіжні й українські виробники, як німецькі «Siemens» та «Eaton-Moeller», шведська «АВВ», французька «Schneider», словенська «ЕТІ», китайські «Chint» та «ІЕК», українська «Новатек» тощо.

Під час виконання лабораторних робіт під керівництвом своїх викладачів, студенти ознайомлюються з позначеннями та маркованням, що застосовуються в сучасній практиці електроапаратобудування з урахуванням вимог міжнародних стандартів, з каталогами продукції виробників і фірм, з якими співпрацює інститут. Вони також набувають досвіду у складанні електричних схем для дослідження функціональних можливостей названих вище електричних апаратів і в побудові схем з’єднань програмованих логічних контролерів, які практично витіснили з ринку електромеханічні реле кіл керування.

Паралельно зі створенням лабораторії підготували підручник «Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги», що формується з двох частин. У практичній частині, зокрема, зосереджено інструкції до виконання лабораторних робіт з можливим використанням комп’ютерної техніки, а за потреби – й інтернету. Підручник популярний серед студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за напрямом підготовки «Електромеханіка» та «Електротехніка». Курс має на меті сформувати у студента інженерний світогляд у сфері проектування реальних систем, вибору та придбанні відповідних електричних апаратів, які нині широко пропонує ринок.

Зібрана в лабораторії електрична апаратура, каталоги і стенди з продукцією фірм та компаній, логіка організації робочих місць і загальна естетика лабораторії роблять її однією з найкращих у нашому університеті і дають змогу, як зразкову, демонструвати гостям Львівської політехніки.