Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Круглий стіл «Стратегія екологічної безпеки країни: соціально-економічний та правовий вимір» 12 травня 2016 року

Кафедрою цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» 12 травня 2016 року проведено круглий стіл «Стратегія екологічної безпеки країни: соціально-економічний та правовий вимір». У конференції взяли участь 85 учасників. Зокрема, серед запрошених гостей були присутні: Галушка А.М. - начальник управління екології та благоустрою Львівської міської ради; Гулій А.М. – заступник директора з безпеки та ділової інформації Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом; Ільків Н.В. – заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент; Мельниченко Б.Б. – професор кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидат юридичних наук, доцент; Пришляк М.Б. – референт Бюро УГКЦ з питань екології у Львівській архієпархії, аспірант кафедри релігієзнавства, теології і культурології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника»; Пришляк Г.Я. – доцент кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидат юридичних наук, доцент; Стрямець Г.В. – старший науковий співробітник (Природний заповідник «Розточчя»), кандидат сільськогосподарських наук та ін.
У заході приймали участь також студенти (34 учасники) Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка, Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Метою круглого столу було привернути увагу науковців і практиків до проблем еколого-правової науки, основ сучасної політики України у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки, подолання проблем та перспективи формування належної стратегії у сфері охорони природнього навколишнього середовища, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
На круглому столі проведені дискусії та обговорено наукові позиції вчених щодо актуальних й проблемних питань у сфері екології та екологічної безпеки.

На конференції працювали секції:
теоретичні проблеми еколого-правової науки;
правові основи сучасної політики України у сфері екологічної безпеки;
правове становище органів управління у сфері екології;
проблеми та перспективи формування стратегії екологічної безпеки України;
проблеми подолання негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище;
юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки є складовою частиною програми забезпечення національної безпеки і належить до глобальних проблем, які є життєво важливими для всього людства.

Основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, вирізняє серед пріоритетів національних інтересів України забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Питання про охорону навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки – це питання про взаємодію людини і навколишнього природного середовища. Саме ця взаємодія становить головну умову існування людства, оскільки навколишнє природне середовище виступає територією, на якій людина проживає.

Саме тому існує нагальна потреба привернути увагу науковців до висвітлення наступних питань: реформування екологічного законодавства, аспекти інформаційного забезпечення природокористування, створення України як екологічної держави, забезпечення гарантій реалізації прав та свобод людини й громадянина в Україні, правових засад забезпечення довкілля, перспективи формування стратегії екологічної безпеки України, особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Ефективним засобом вирішення екологічної проблеми є належне правове забезпечення екологічної діяльності та застосування норм екологічного законодавства. Останніми роками істотно реформується екологічне законодавство України відповідно до Основних напрямів державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Проведення круглого столу кафедрою цивільного права та процесу Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка» досягло своєї мети.