Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 02.00.03 Органічна хімія;
 • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук.
Голова СВР: д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович Заступникк голови: д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович Вчений секретар: д.х.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна Термін повноважень ради: 06.11.2014 - 06.11.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.09.01 Електричні машини й апарати
 • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
 • 05.09.05 Теоретична електротехніка
 • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
Голова СВР:д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович Заступникк голови: д.т.н., проф. Маляр Василь Сафронович Вчений секретар: к.т.н., доц. Коруд Василь Іванович. Термін повноважень ради: 04.07.2013-04.07.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова СВР: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович Заступникк голови: д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович Вчений секретар: к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович Термін повноважень ради: 04.07.2013 - 04.07.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин;
 • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
 • 05.13.07 Автоматизація процесів керування;
 • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
Голова СВР: д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович Заступникк голови: д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович Вчений секретар: к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович Термін повноважень ради: 09.03.2016р. - 09.03.2018р.
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
 • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки);
 • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт;
 • 10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки).
Голова СВР: д.т.н, проф. Мандзій Богдан Андрійович Заступникк голови: д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович Заступникк голови: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович Вчений секретар: д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович. Термін повноважень ради: 26.05.2014 - 26.05.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.02.02 Машинознавство;
 • 05.02.08 Технологія машинобудування;
 • 05.02.09 Динаміка та міцність машин.
Голова СВР: д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович Заступникк голови: д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович Вчений секретар: к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович Термін повноважень ради: 01.03.2013 - 01.03.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу;
 • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів;
 • 05.17.07 Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів.
Голова СВР: д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович Заступникк голови: д.т.н., проф. Братичак Михайло Миколайович Вчений секретар: к.т.н., доц. Дзіняк Богдан Остапович Термін повноважень ради: 29.12.2014 - 29.11.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин;
 • 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти.
Голова СВР: д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович Заступникк голови: д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович Вчений секретар: д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології;
 • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.
Голова СВР: д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович Заступникк голови: д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович Вчений секретар: д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович Термін повноважень ради: 29.12.2014 - 29.12.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі;
 • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
 • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи;
Голова СВР: д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович Заступник голови: д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович Заступникк голови: д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович Вчений секретар: д.т.н., доц. Демидов Іван Васильович Термін повноважень ради: 16.05.2016 - 15.05.2018
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури;
 • 18.00.02 Архітектура будівель та споруд.
Голова СВР: д.арх., доц. Бевз Микола Валентинович Заступникк голови: д.арх. проф. Черкес Богдан Степанович Вчений секретар: к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна Термін повноважень ради: 29.09.2014 - 29.09.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія;
 • 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель.
Голова СВР: д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович Заступникк голови: д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович Вчений секретар: к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович Термін повноважень ради: 29.12.2014-29.12.2016
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки);
 • 05.27.01 Твердотільна електроніка;
 • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.
Голова СВР: д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович Заступникк голови: д.т.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович Вчений секретар: д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович Термін повноважень ради: 15.04.2014 - 15.04.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.13.06 Інформаційні технології;
 • 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту.
Голова СВР: д.т.н., проф. Рашкевич Юрій Михайлович Заступникк голови: д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович Вчений секретар: к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович. Термін повноважень ради: 15.04.2014 - 15.04.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби.
Голова СВР: д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович Заступникк голови: д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна Вчений секретар: к.т.н., доц. Холод Петро Федорович Термін повноважень ради: 07.10.2015 - 07.10.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.13.03 Системи та процеси керування;
 • 05.13.21 Системи захисту інформації.
Голова СВР: д.т.н., проф. Дудикевич Валерій Богданович Заступникк голови: д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович Вчений секретар: д.т.н, проф. Пархуць Любомир Теодорович Термін повноважень ради: 04.07.2014 - 04.07.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.12 Філософія права.
Голова СВР: д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванови Заступникк голови: д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович Вчений секретар: д.ю.н., доц. Бортник Надія Петрівна Термін повноважень ради: 06.11.2014 - 06.11.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій: 05.22.02 Автомобілі та трактори Голова СВР: д.т.н., проф. Гудз Густав Степанович Заступникк голови: д.т.н.,доц. Крайник Любомир Васильович Вчений секретар: к.т.н., інженер Боднар Микола Федорович Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин.
Голова СВР: д.т.н., доцент Микийчук Микола Миколайович Заступникк голови: д.т.н., проф. Івахів Орест Васильович Вчений секретар: д.т.н., доц. Бубела Тетяна Зіновіївна Термін повноважень ради: 12.05.2015 - 12.05.2018
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій: 21.06.01 Екологічна безпека Голова СВР: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович Заступникк голови: д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович Вчений секретар: к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна Термін повноважень ради: 13.07.2015 – 13.07.2017
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:
 • 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Голова СВР: д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович Заступникк голови: д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович Вчений секретар: к.т.н. Зубач Ігор Миколайович Термін повноважень ради: 21.12.2015 – 21.12.2018