Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Кафедра ОА

Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»

У науково-практичному журналі «Бухгалтерський облік та аудит» (№ 12 від 2012 р.) в рубриці «Провідні кафедри України» опублікована стаття к.е.н., професора Озерана В.О. та к.е.н., доцента Кіндрацької Г.І. під назвою «Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», в якій висвітлено віхи розвитку кафедри.

Львівську політехніку відвідали представники Інституту економіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

В середині грудня 2012 року відбувся офіційний візит до Національного університету «Львівська політехніка» представників Інституту економіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні у складі завідувача кафедри обліку професора Г. Ронека, заступника завідувача доктора Я. Наркевіча та заступника декана М. Камєнєцкої.

Вперше зі статусом міжнародна

В Інституті економіки та менеджменту на базі кафедри обліку та аналізу 18–19 жовтня відбулася V Студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України».

Партнери кафедри обліку та аналізу (ОА)

60
 • Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)
  Faculty of Management, AGH University of Science and Technologyin Krakow (Poland)
  Веб-сайт: http://www.agh.edu.pl/

  Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю “Облік і аудит” і “Фінанси та кредит” з отриманням дипломів про вищу освіту


 • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)
  Maria Curie-Sklodowska Universityin Lublin (Poland)
  Веб-сайт: www.umcs.lublin.pl/

Історія кафедри обліку та аналізу

20

Кафедра обліку та аналізу, яка заснована у квітні 2002 року (наказ ректора №72-10 від 23 квітня 2002 р.), готує висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм.

Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу

40

Кафедра обліку та аналізу здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;

Кафедра обліку та аналізу (ОА)

E-mail: 
oalpatukr [dot] net
Керівництво: 
Завідувач кафедри: д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович

Заступник завідувача кафедри : к.е.н. Воськало Володимир Іванович

Syndicate content