Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Кафедра ЦПП

Новий погляд на проблеми філософії права

__title__

15 жовтня 2015 року на кафедрі теорії та філософії права ІНПП НУ ЛП відбулась презентація навчального посібника Сливки С.С. "Проблеми філософії права".

Навчальний посібник висвітлює три групи проблем філософії права, які пояснені у окремому підроздлілі. Автор переконаний, що розв'язання поставлених проблем допоможе покращити гносеологію філософії права.

Правнича думка в Галичині: відбулася презентація книги Токарської А.С.

Сьомого жовтня на кафедрі теорії та філософії права відбулась презентація книги Антоніни Семенівни Токарської "Антологія правничої думки в Галичині" в межах Всеукраїнського тижня права в Інституті психології і права НУ ЛП.

В Антології зібраний маловивчений науковий доробок вчених Галичини, ознайомлення з яким дає змогу по-новому оцінити передумови формування вітчизняної історико-правової науки, вплив на її розвиток утворення національної державності в Галичині на початку ХХ століття.

Ліцензія для заочників з напрямів "Правознавство" і "Судова експертиза"

В Інституті права та психології зявилася можливість навчатися заочно на напрямах "Правознавство" (ліцензований обсяг - 100 осіб) та "Судова експертиза" (ліцензований обсяг - 30 осіб).
Також, особа може вступити до університету для здобуття ОКР "магістр" і "спеціаліст", на основі диплома здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), при умові успішного проходження додаткових вступних випробувувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Напрямок підготовки "Судова експертиза" (магістр)

«Експерт – це людина, яка перестає мислити, тому що він знає» ( Ф. Райт).

Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової експертизи як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Ліцензія для заочників з напрямів "Правознавство" і "Судова експертиза"

В Інституті права та психології зявилася можливість навчатися заочно на напрямах "Правознавство" (ліцензований обсяг - 100 осіб) та "Судова експертиза" (ліцензований обсяг - 30 осіб).
Також, особа може вступити до університету для здобуття ОКР "магістр" і "спеціаліст", на основі диплома здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), при умові успішного проходження додаткових вступних випробувувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Четверта Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО, ВОЄННОГО СТАНУ ТА/ЧИ ВІЙСЬКОВОЇ ОКУПАЦІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (правові аспекти)»

Date: 
19 Червень 2015, 09:00 - 18:00

Четверта Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
«ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО, ВОЄННОГО СТАНУ ТА/ЧИ ВІЙСЬКОВОЇ ОКУПАЦІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
(правові аспекти)»


Вельмишановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО, ВОЄННОГО СТАНУ ТА/ЧИ ВІЙСЬКОВОЇ ОКУПАЦІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (правові аспекти)» яку

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"

Date: 
27 Травень 2015, 09:00 - 13:00

27 травня відбудеться IV науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави". Тези подаютьсь до 17 травня в 330 ауд. XIX навчального корпусу НУ "Львівська політехніка".

72-га студентська науково-технічна конференція

7-10 жовтня відбулася 72-га студентська науково-технічна конференція з матеріалами якої можете ознайомитись з додатку.

В інституті права та психології Львівської політехніки відбулася Перша конференція з теорії і практики конституціоналізму

30 квітня 2015 року в Навчально-науковому Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка» відбулася Перша науково-практична конференція «Теорія і практика конституціоналізму: український та міжнародний досвід».

До участі у конференції запросили українських та іноземних науковців, викладачів, аспірантів, студентів, громадських діячів, аналітиків, які цікавляться проблемами розвитку конституціоналізму.

Syndicate content