Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Відділ кадрів

Основні задачі та функції відділу кадрів

11

Відділ кадрів є структурним підрозділом НУ "Львівська політехніка" та підпорядкований ректорові.
У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Положенням про відділ кадрів Університету.

Відділ кадрів університету

E-mail: 
kozurovatlp [dot] edu [dot] ua
Керівництво: 

Начальник відділу: Кожуров Дмитро Валерійович

Syndicate content