Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Міжвузівський юридичний відділ

Основні завдання та функції Міжвузівського юридичного відділу

11

У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора Національного університету "Львівська політехніка", Статутом університету та Положенням про юридичний відділ

Основні завдання:

  • Проведення правової роботи з метою створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності університету;
Syndicate content