Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку

Основні задачі та функції відділу молодіжної політики та питань соціального розвитку

11

Молодіжна політика Національного університету “Львівська політехніка” базується на положеннях декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, за якою: “Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних інтересах, так і в

Функційні обов’язки заступника директора інституту з виховної та організаційно - господарської роботи.

14

Заступником Директора Інституту з виховної та організаційно-господарської роботи може бути особа як з вченими званнями й ступенями так і без них.

В межах своїх повноважень:

  • планувати, подавати на розгляд Директора Інституту та здійснювати заплановані організаційні заходи з виховної роботи в Інституті (у взаємодії з органами студентського самоврядування);
  • організовувати та контролювати діяльність наставників академічних груп;
  • планувати та організовувати заходи з профілактики правопорушень;

Положення про наставника академічної групи

13

Загальні положення

Інститут наставників запроваджується з метою проведення виховної роботи в академічних групах, педагогічної підтримки навчальної та позанавчальної роботи студентів, вирішенню питань, окреслених державою з питань національно-громадського виховання і цим Положенням.

Наставник групи призначається з числа штатних працівників професорсько-викладацького складу. Він призначається відповідальним за виконання Програми національно-громадського виховання студентів за весь період навчання в університеті.

Концепція національного виховання студентської молоді

12
Додаток до
рішення колегії МОН
від «25» червня 2009 р.
протокол № 7/2-4

Загальні положення

Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

Роль держави у національному вихованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів.

Тимчасове положення

11

про відділ молодіжної політики та соціального розвитку Національного університету “Львівська політехніка”

Загальні положення

  1. Відділ молодіжної політики та соціального розвитку є структурним підрозділом Національного університету “Львівська політехніка”.
Syndicate content