Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Відділ докторантури та аспірантури

Вступ до докторантури 2016р.

1

У приєднаних файлах міститься інформація про:

 • Перелік спеціальностей докторантури
 • Правила прийому до докторантури у 2016р.
 • Вартість підготовки докторантів, зарахованих на навчання в 2016 р. (очна форма навчання)

Вступ до аспірантури 2016р.

0

У приєднаних файлах міститься інформація про:

 • Правила прийому до аспірантури на 2016 рік
 • Вартість підготовки докторів філософії, зарахованих на навчання в 2016 р. (очна форма навчання)

Персональний склад відділу

2
 1. Завідувач відділу: Мукан Олена Василівна
  E-mail: omukanatukr [dot] net
  Телефон: +38 (032) 258-27-12
 2. Спеціаліст 1 кат.: Гелиш Надія Олегівна
  E-mail: Nadiya [dot] O [dot] Gelishatlpnu [dot] ua
  Телефон: +38 (032) 258-23-98
 3. Спеціаліст 2 кат.: Грицай Ольга Іванівна
  E-mail: olga [dot] i [dot] grytsayatlpnu [dot] ua
  Телефон: +38 (032) 258-23-98
 4. Фахівець: Гумінілович Лілія Ростиславівна

Загальна інформація про підготовку висококваліфікованих кадрів

15

Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних центрів в Україні, який готує фахівців вищої кваліфікації для потреб закладів вищої освіти, наукових установ та промислових підприємств.

Підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється в межах Комплексної програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів університету.

Відділ докторантури та аспірантури

14

У 1960 р. коли кількість аспірантів перевищила 50 осіб (на той час у Політехніці навчалося 59 аспірантів за 25 спеціальностями), до штату інституту вводиться посада завідувача аспірантури. Цей час, очевидно,можна вважати початком створення відділу аспірантури.

Оголошення про захист дисертацій

0

Четверіков Борис Володимирович 

Назва дисертаційної роботи: Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів  для відображення об'єктів історичного середовища

На здобуття наукового ступеня: кандидата технічних наук 

Захист у СВР:  Д 35.052.12  відбудеться  «28»  грудня  2015  р.

Cпеціальність: 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія

Відділ докторантури та аспірантури

E-mail: 
Olena [dot] V [dot] Mukanatlpnu [dot] ua
Керівництво: 

Завідувач відділу: Мукан Олена Василівна

Syndicate content